Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายครรชิตพล สายป้อง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม


หัวหน้าฝ่าย

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


พนักงานเทศบาล

นางสาวอนุธิดา ทองไทย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวเนตรนภา มีชัย

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางเกษศรินทร์ ตันจ้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายปฏิภาณ ภูลายดอก

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายอรุณ เพิ่มพูล

พนักงานขับรถยนต์

นายธนะสิทธิ์ สาครรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายสมเกียรติ เฉลิมศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายมานะ อดกลั้น

พนักงานขับรถยนต์

นายประสิทธิ์ แก้วกาญจน์

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร มูลสิน

พนักงานขับรถยนต์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ