Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


หัวหน้าฝ่าย

นายปุญญพัฒน์ พิมษร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


พนักงานเทศบาล

นายกมนทัต ลิ้มสุวรรณ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายจตุภูมิ ศุภกุล

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวช่อแก้ว พิมพ์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ

นางสำลี วรรณคำ

ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา โสพิลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรธีรา มุ่งหมาย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม

นางสาวจิรัชยา กำลังเจริญ

ครู

นางสาวปทุมมา สุขเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนฤมล บุญศรัทธา

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ