Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

"พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ พร้อมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และกล่าวคำถวายราชสดุดี"

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ บุญพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายปุญญพัฒน์ พิมษร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนางสาว จิรัชยา กำลังเจริญ ครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ...

[ 09-06-2567 ] Hits:8

"ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ จำนวน 7 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง"

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทยและอสม.(CG) หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย และหมู่ที่ 8 บ้านท่ากกแห่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 6 บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 7 บ้านทัพไทย...

[ 07-06-2567 ] Hits:6

"ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 จำนวน 9 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง"

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) และอสม.(CG) หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า ได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 จำนวน 9...

[ 06-06-2567 ] Hits:5

"ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 จำนวน 9 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง"

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก พนักงานเทศบาล พยาบาลวิชาชีพ(CM) เจ้าหน้าที่พยาบาล รพสต.หนองแก และอสม.(CG) หมู่ 3 บ้านหนองแก ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 จำนวน 9 ราย เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมทางเลือกให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีดัชนีบาร์เธลเอดีแอล...

[ 05-06-2567 ] Hits:3

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. ภาษีท้องถิ่น
 4. แผน/รายงาน
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ