Hot News :
กองคลัง

นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่าย

นางคนิตฐา คำยอด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวจารุณี สมภาวะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


พนักงานเทศบาล

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศิฐิญาภรข์ อัศญปัญญาเลิศ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายพิภู บุอ่อน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางเมธปิยา จันทมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวยุพาภรณ์ สิทธิปกรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวขวัญธิดา ลัทธิมนต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวประกายเพชร กุดเป่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายธนิต พุ่มแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีพราหมณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวทิพวรรณ ศรีโท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภัสสร บุญทรง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ