Hot News :
กองช่าง

นายวรสิทธิ์ พูลพนา

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

นายสุรพงษ์ วิชางาม

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


พนักงานเทศบาล

นายเอกลักษณ์ สำเภา

วิศวกรโยธา

นายจาตุรงค์ อุทัยกรณ์

นายช่างโยธา

นางสาวณัฏฐิดา สังฆพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายบรรพต วงศ์พิมพ์

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอวิรุทธ์ นาคพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ