Hot News :
กองช่าง

นายวรสิทธิ์ พูลพนา

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

นายสุรพงษ์ วิชางาม

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


พนักงานเทศบาล

ว่าง

วิศวกรโยธา

นายจาตุรงค์ อุทัยกรณ์

นายช่างโยธา

นางสาวณัฏฐิดา พูลพิพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธนภรณ์ จันทะพันธ์

นายช่างเขียนแบบ

นายศักดิ์ชัย ครองยุติ

นายช่างไฟฟ้า

นายปรัชญวิศว์ ธานิสพงศ์

นายช่างโยธา

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายบรรพต วงศ์พิมพ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายภิชัย บุญไพโรจน์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอวิรุทธ์ นาคพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ