Hot News :

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหมู่บ้านวังแดง หมู่ที่ 2

วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2565 12:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหมู่บ้านวังแดง หมู่ที่ 2   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  587,000.00 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 587,000.00 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ