เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแม ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 7 ราย  โดยมี นายคณิต  สุพล  รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม