เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    วันที่ 13 มิถุนายน  2563  เวลา 10.30 น.นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางสาวบุบผา เฉลียวธรรม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครอบครัวนายเนียม บุตรดาหา โดยอาศัยอยู่กับหลานเล็กๆ 3 คน ตามลำพังเพราะยายที่เป็นเสาหลักครอบครัวเพิ่งเสียชีวิต ทำให้ภาระเลี้ยงหลาน 3 คน ตกเป็นของนายเนียม บุตรดาหา ปัจจุบันไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยยู่บนที่ดินของคนอื่นข้างศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี