เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บริเวณหาดคูเดื่อ

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆและให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผล กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)