เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี