เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

     วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎี  และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ ฟาร์มเห็ด นาย ประกอบ วสุรีย์ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้