เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการแจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหาดคูเดื่อ เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับชุมชนบ้านคูเดื่อ จัดโครงการ แจระแมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2561 ซึ่งมีตัวแทนจากชุมชน ร้านค้า และโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม

     โดยมี นายคณิต  สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้