เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแม ส่งมอบถังขยะตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 11.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมส่งมอบถังขยะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ตามโครงการ อุบลเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561