เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ

     วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายคณิต สุพล นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ฯ และคณะ ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อและวัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองคิตะคิวซู ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani”

     วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ เทศบาลเมืองคิตะคิวซูประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ “Promotion of Countermeasures Against marine Plastic Litter in Southeast Asia and india” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ป้องกันการแพร่กระจายขยะพลาสติกลงสู่แม่น้ำ โดยกำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เป้าหมาย และร่วมกับเทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรม “World Clean-Up Day 2019 Ubonratchathani” มีการเก็บขยะบริเวณหาดคูเดื่อ การคัดแยกขยะ และวิเคราะห์ ปริมาณองค์ประกอบขยะ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                        โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

     วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.55 น. นำโดย นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล องค์กรภาคเอกชน สมาคม ชมรม มูลนิธิ นักเรียน และนักศึกษาถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)
     เวลา 19.20 น. บุคลากรเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเดิม)

     

 

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ !

 

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คุณต้องรู้ ! และ ทำไมจึงต้องนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ?

     อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณดินทรุดตัวริมฝั่งแม่น้ำมูล ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและซ่อมสร้างบ้านเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านคูเดื่อ นางยุพาภร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ ร่วมกับชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ และมอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนและนักเรียน รวมถึงมอบ EM น้ำ และ EM Ball ให้กับชุมชนและเทศบาลเมืองแจระแม

       โดย มีนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ตัวแทนพระองค์เชิญเงินพระราชทาน พร้อมอาหารสุนัข และแมว มอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

       วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 11.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย เชิญเงินพระราชทาน และอาหารสุนัข, อาหารแมว มามอบให้สุนัขและแมวที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราวท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบ

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรม kick off จิตอาสาภัยพิบัติ"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัย

       วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมกิจกรรม kick off จิตอาสาภัยพิบัติ"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ ลานร้อยพันธ์บัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี

      โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมแยกย้ายเข้าทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ดังนี้

      - บ้านท่ากกแห่

      - บ้านคูเดื่อ

      - บ้านทัพไทย

      - บ้านท่าบ่อ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจุดอพยพบ้านท่ากกแห่
  3. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านคูเดื่อ หมู่ 6 และบ้านท่ากกแห่ หมู่ 8
  4. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองแก หมู่ 3 บ้านหนองจาน หมู่ 4 บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 และบ้านทุ่งหว้า หมู่ 9
  5. นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านท่าบ่อ หมู่ 1 และ หมู่ 2