เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองแจระแมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแมและถนนแจ้งสนิทบริเวณหน้าสำนักงาน โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. พนักงานและข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง"

      วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมและคุณครูร่วมเดินทาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

      วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการโครงการเกษตรน้อย เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

      วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการโครงการเกษตรน้อย เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563

      วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563  เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปในโอกาสต่อๆไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายฝึกการอบรม  และมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

      วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

      โดยมีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในการประกอบพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม

      วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศเมืองแจระแม ต้อนรับคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  พร้อมได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 16